نمایش دادن همه 11 نتیجه

الکتروموتور جوجه گردان مدل KX-B

۷۰,۰۰۰تومان

موتور 220 ولت 6 وات 1RPM ) 50KTYZ )

۳۲۰,۰۰۰تومان

موتور 220 ولت 6 وات 2.5RPM ) 50KTYZ )

۳۲۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 120W 6GU12.5K AC-220V

۳,۴۵۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 140W 6GU12.5K AC-220V

۳,۶۰۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 180W 6GU12.5K AC-220V

۳,۷۰۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 200W 6GU12.5K AC-220V

۴,۴۰۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 25W 4GN-120k AC-220V

۱,۷۵۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 60KTYZ-1RPM

۳۹۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 60W 5GN-120k AC-220V

۲,۹۵۰,۰۰۰تومان

موتور گیربکس 60W 5GN-40k AC-220V

۲,۷۵۰,۰۰۰تومان