نمایش 1–12 از 14 نتیجه

سلف مقاومتی 1 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 1 میلی هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 10 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 10 میلی هانری 1 وات

۱,۵۰۰تومان

سلف مقاومتی 100 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 2.2 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 22 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 220 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 3.3 میلی هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 330 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 4.7 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان

سلف مقاومتی 47 میکرو هانری 0.25 وات

۱,۰۰۰تومان